Hoewel afgraving van de Mijnsteenberg met zo’n monumentenstatus niet kan worden voorkomen, hopen de aanvragers een signaal af te geven aan onder meer het Limburgs parlement.Verlenging
Gedeputeerde Staten hebben al besloten in principe akkoord te gaan met verlenging van de concessie om de berg af te graven. Daarvoor is een zogeheten ‘provinciaal inpassingsplan’ in de maak, waarmee de gemeenten Heerlen en Landgraaf desnoods kunnen worden gepasseerd. In de Heerlense gemeenteraad tekent zich een meerderheid af tegen verlenging. Het Limburgs parlement moet dat machtsmiddel, waarvoor formeel geen grond lijkt te bestaan, nog goedkeuren.Mislukt
Een poging om de Mijnsteenberg tot rijksmonument te laten uitroepen, mislukte eerder. Het verantwoordelijke ministerie stond sympathiek tegenover het initiatief, maar vond het meer een zaak voor de gemeente Heerlen.