Author: Albert Kampermann

Aalapot Health Post

Aalapot Health Post
De ‘health post’ of huisartsenkliniek van dr. Jagat Nepali in Alapot (80 km ten noordoosten van Kathmandu) is een overheidskliniek met een verzorgingsgebied van ±7500 inwoners. De kliniek levert basale eerstelijnszorg en tandheelkundige zorg gratis.De bevolking in/rondom Alapot is over het algemeen zeer arm en kan de kosten van bezoek aan private klinieken in Kathmandu (basistarief +- 1000 NPR) zelden betalen, en zijn daarom aangewezen op de gratis zorg van de overheid.Naast Jagat biedt de kliniek op dit moment werk gelegenheid aan zes anderen: twee skilled birth attendants (één vroedvrouw, éé...
Lees meer

Brandbrief Thali school

Brandbrief Thali school
Omdat het zo'n sympathiek project is, gedragen door zoveel donateurs, willen we graag nog eens de aandacht vestigen op het ontbreken van de laatste fondsen om het project te doen slagen. Op 30 km van Kathmandu ligt Thali, een kleine gemeenschap in de groene vallei rondom de hoofdstad. De bevolking leidt voornamelijk een agrarisch bestaan. Ze behoren volgens de Hindoeïstische cultuur vrijwel allemaal toe aan de laagste ‘kastes’. Dit verwerpelijke maatschappelijk stratificatie systeem deelt mensen in van ‘hoog naar laag’ en is vooral in buurland India nog in gebruik. In Nepal wordt dit systee...
Lees meer

Samen bouwen aan toekomst kinderen Thali

Samen bouwen aan toekomst kinderen Thali
Ze graven, slepen, dragen en tillen. Van vroeg in de ochtend tot soms laat in de middag. Met het kwik hoog op de thermometer en de luchtvochtigheid boven gekende waarden. Zelfs ongemakkelijke maagproblemen door onwennige voeding laat hun er in het verre Nepal niet van weerhouden recht op doel af te gaan: de realisatie van een basisschool voor de allerarmsten in het dorpje Thali. Het is dag 12 van hun reis als ze voor het eerst met de hand beton moeten aanmaken. Een helse klus bij temperaturen rond of boven de dertig graden. Maar eindelijk gaan ze bouwen, na al het heftige sloop en graafwerk...
Lees meer

Aardbevingdossier: 1 voor Nepal

Aardbevingdossier: 1 voor Nepal
Iedereen herinnert zich nog wel de beelden op TV, van de chaos, de ontreddering en persoonlijke drama’s na de verwoestende aardbevingen in Nepal. In dit jaarverslag besteden we extra aandacht aan de activiteiten die wij als stichting hebben kunnen ontplooien om een bijdrage te leveren aan de hulp en het herstel in het land. De eerste aardbeving, die optrad op de vrije zaterdag van 25 april 2015 had een kracht van 7,8. Veel huizen en gebouwen in Nepal zijn nog zonder betonbewapening gebouwd en storten bij bevingen gemakkelijk in. Dit is de hoofdreden van het grote aantal slachtoffers. In de ...
Lees meer

ANBI

Wij zijn een erkende ANBI instelling. Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer is 850710236. U kunt hier ons uittreksel handelsregister (kvK nummer 53018591) inzien en het notariële afschrift oprichtingsakte waarin een duidelijke beschrijving van de doelstelling van onze instelling staat benoemd. Onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor het werk dat zij doen.
Lees meer