HCH bestaat 10 jaar

Himalayan Care Hands

23 juni 2021. We bestaan vandaag 10 jaar. Opgericht met als doel integrale onderwijs- en gezondheidszorgvoorzieningen te ontwikkelen in met name afgelegen landelijke gebieden in Nepal voor gemeenschappen die verstoken blijven van deze basisvoorzieningen. Zo is het 10 jaar geleden opgeschreven in de statuten, zo wordt het momenteel nog steeds gedaan. Vanuit het hart maar met het hoofd. En vooral met heel veel handen, praktisch, onvermoeibaar. Met passie voor humaniteit. Vanuit het recht van ieder kind en iedere volwassene op onderwijs en gezondheidszorg. Voor een betere kans op geluk. Wij danken de ongelooflijke schare aan vrijwilligers en donateurs die ons werk mogelijk maken. Toen, nu en in de toekomst. We hebben scholen en ziekenhuizen gebouwd, gedoceerd en getraind, noodhulp geboden bij aardbevingen en overstromingen, gehuild en gelachen. Maar ons werk is niet af, we hollen alweer door waar mogelijk te helpen bij de Coronacrisis. Armlastige hulpposten bevoorraden met medicijnen en zuurstof. Hoe een kleine stichting groot kan zijn. Veel helpende handen. Himalayan Care Hands. Bedankt!