Solicare helpt bij coronacrisis

Solicare Himalayan Care Hands Nepal

Al meer dan dertig jaar steunt SoliCare projecten over de hele wereld. De stichting werd opgericht bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het voormalige De Wever-Ziekenhuis in Heerlen en begon haar werkzaamheden op 13 juli 1979. De eerste ruim dertig jaar onder de naam “Samen Beter Samen Sterk”, daarna als Solicare een actief onderdeel van de Atrium organisatie en later Zuyderland. De volledige naam is “Stichting tot bevordering van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden”.

SoliCare steunt projecten op het gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. De stichting probeert dit te doen door middel van financiële steun, maar ook door het verstrekken van materiële middelen en soms hulp ter plaatse.

Voor elk project werkt SoliCare samen met medewerkers van lokale projecten in het betreffende ontwikkelingsland. De doelstelling is altijd dat het project binnen afzienbare tijd door de eigen bevolking ter plaatse overgenomen kan worden en met de daar aanwezige middelen kan worden voortgezet.

Sinds enkele jaren ondersteunt Solicare ons project bij de Health Post in Alapot. Nu de Coronacrisis ook in Nepal toeslaat is een extra donatie toegekend voor de aanschaf van PPE materialen die intussen door ons team in Kathmandu bij de kliniek zijn gebracht.