Ziekenhuis Mainapokhari

Ons grootste project is de bouw van een ziekenhuis in het afgelegen Mainapokhari waar 60.000 bewoners tot in 2013 geen professionele medische zorg kenden. Nepal kent een hoog sterftecijfer ten gevolge het ontbreken van gezondheidsvoorzieningen. Vooral bij (jonge) moeders en kinderen is dit schrikwekkend hoog.  Veel voorkomende ziektes en gezondheidsproblemen als diarree, die bij ons al lang op gemakkelijk wijze bestreden worden, hebben daar al snel levensbedreigende en fatale gevolgen. Daar komt bij dat 48% van de kinderen onder de 5 jaar aan ondervoeding lijdt. In de afgelegen berggebieden is de situatie nog schrijnender.

Ook rondom zwangerschap en bevalling zijn de problemen groot. Vrouwen op het platteland van Nepal trouwen op een gemiddelde leeftijd van 16, maar zijn in praktijk vaak niet ouder dan 13. De gezinsgrootte is gemiddeld 4 tot 5 kinderen. Meer dan 90% van de geboorten vind thuis plaats, in 80% van de gevallen zonder enige ondersteuning van vroedvrouwen of verloskundigen. Uit gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (2008) blijkt dat 67% van alle gevallen van moedersterfte zich voordoet tijdens de bevalling of in de eerste uren erna. Een van de meest belangrijke acties voor veilig moederschap is om te zorgen voor deskundige begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en prenatale zorg. De zuigelingen en kindersterfte is eveneens hoog. Nodig zijn derhalve medische, voedings-, en educatieve interventies om risico’s tijdens en na de zwangerschap te verminderen, zoals vooral een te laag geboortegewicht.

De enige manier om dit gebied te bereiken is een smalle weg die loopt van de hoofdstad Kathmandu op 200 kilometer afstand. De openbare bus doet 10 uur over de slechte weg. Dolakha is in tegenstelling tot andere gebieden nog minder ontwikkeld. De bewoners blijven verstoken van de meeste basisbehoeften als schoon drinkwater, evenwichtige voeding, gezondheidszorg en educatie.

Himalayan Care Hands heeft met grote hulp van Wilde Ganzen en andere donateurs in 2013 een klein ziekenhuis gebouwd. Deze kliniek, die ook als huisartsenpost en kraamkliniek dienst doet, heeft een capaciteit van 11 bedden, 2 behandelkamers, een röntgenkamer en een laboratorium. Er werken 1 algemene arts, 1 radioloog, 1 röntgenspecialist en 3 verpleegsters.  Nu worden er maandelijks meer dan 400 patiënten geholpen. Bij specialistische hulp wordt doorverwezen naar ziekenhuizen in Charikot of Kathmandu. We krijgen in 2016 de beschikking over een eigen ambulance. Ook wordt in juni 2016 gestart met de uitbreiding en een eerste etage gebouwd met hulp van o.a. Wilde Ganzen.

Himalayan Care Hands heeft het ziekenhuis na de opening overgedragen aan een lokale coöperatieve gemeenschap “Himali Health Cooperative Society” die het ziekenhuis beheerd. Vanuit Nederland is de bouw en inrichting van de kliniek betaald; de verdere exploitatie doet de gemeenschap zelf. Op afstand bieden we allerhande hulp aan: de inzet van vrijwilligers, kennis en kunde en waar mogelijk subsidies en donaties voor nieuwe materialen of uitbreidingen van de kliniek. Begin 2016 heeft Philips een geavanceerd echo apparaat gesponsord en de staf getraind in het gebruik.

We hopen op een daling van het sterftecijfer onder de bewoners maar met name ook onder zwangere en kinderen, ook door de preventieve werking door overdracht van kennis en vaardigheden rond gezondheid en hygiëne.

In 2014 is het eerste meisje geboren in de kliniek dat is vernoemd naar de mede oprichtster van de stichting, Marina Kampermann, die in 2013 is overleden. 

Lees ook onze eindrapportage kliniek met alle relevante achtergrondinformatie.

Bekijk onze videodocumentaires over de kliniek.

Hieronder treft u een uitgebreide collectie foto’s aan van de rituele inzegening van de bouwgrond tot en met het feest t.b.v. het 1-jarig bestaan.

Bouw kliniek
Opening kliniek oktober 2013
Inrichting en werken in de kliniek
Jubilea