Mijnsteenberg gemeentelijk monument

(Bron De Limburger, Siebrand Vos)
Mijnsteenberg Oranje Nassau IV in Heerlen wordt op korte termijn een gemeentelijk cultuurhistorisch monument. Dat is door het Heerlense coalitieoverleg overeengekomen.
Het hele groevegebied van Sibelco krijgt op termijn de bestemming natuur en recreatie. Heerlen zal daartoe alvast voorbereidende maatregelen treffen, is afgesproken. De gemeente zal wel in overleg blijven met Sibelco, de provincie en Natuurmonumenten.

Voorlichtingscampagne
Sibelco kondigde eind vorig jaar al aan dat het bedrijf vasthoudt aan het met de provincie en Natuurmonumenten afgesproken plan om de berg voor een groot deel af te graven en het gebied opnieuw in te richten voor natuur en recreatie. Het provinciale inpassingsplan, waarbinnen dit zou moeten gebeuren, is echter nog niet goedgekeurd door Provinciale Staten. Bewonerscomité BuurSibelco en stichting Behoud Brunssumerheide zijn een voorlichtingscampagne begonnen om te voorkomen dat Provinciale Staten instemmen.

De partijen die nog verder praten over een nieuwe coalitie (SP, OPH, CDA, VVD/D66 en GroenLinks) bereikten overeenstemming over ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid. Naar verwachting is er over ongeveer anderhalve week een nieuw college gevormd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest