De pleuris breekt uit op het Sibelcodossier

‘Het is genoeg geweest’, zegt de Provincie Limburg bij monde van
D66-gedeputeerde Hans Teunissen. Twee van de drie eisen van omwonenden van de Sibelcogroeve hebben we ingewilligd. Dus krijgt Sibelco weer een verlenging voor de ontgrondingen, maar liefst tot 2032. De mijnsteenberg blijft behouden en de zuidplas gaat open voor het publiek. Maar klopt dat allemaal wel? En waarom mag Sibelco eigenlijk doorgraven, want de gewone burger snapt er niets van.

De verhoudingen zijn verhard, tussen de burgers en de politiek en tussen de gemeentelijke en provinciale politiek. Heerlen is Sibelco helemaal beu. Na jaren van niet nagekomen afspraken, stapt ze nu naar de rechter, samen met bewoners en stichting behoud Brunssummerheide. De zilverzandwinning had al lang ten einde moeten zijn volgens eerdere vergunningen, maar zeker in 2020. De Belgische multinational (een van de allerrijksten bij de zuiderburen!) haalt enkel het witte goud op, maar geeft er niets voor terug. Er werken geen duizenden mensen die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van deze groeve. Je moet goed kijken wil je er een handjevol zien. Wel goed zichtbaar is de immense krater. Op Google maps vind je Heerlen zo, zoek de witte cirkel op de provinciale kaart en je bent er. Dat is, of beter was, allemaal natuur.

Vorige week verzochten SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal-Limburg nog eens om met redelijkheid naar het dossier te kijken. Waar is Limburg beter mee af? Zilverzandwinning dat alleen de beurs spekt van aandeelhouders in het buitenland of de vergunning rechtsgeldig te laten verlopen zodat het gebied hersteld en ingericht kan worden voor recreatieve doelen? 1500 handtekeningen, eerder opgehaald in de omliggende wijken, pleiten voor dat laatste. Net als al in die vele andere pleidooien van omwonenden en stichtingen. Met rede en argumenten onderbouwd. Maar nee, ‘Sibelco heeft een enorme meerwaarde voor de regio Parkstad’. Wie het snapt, mag het zeggen.

We slopen natuur om natuur op te bouwen. Ruilen zand voor (grond-)water in. Kan dat wel ongestraft? Maar bovenal is dat toch een vreemde redenering. Sibelco zou al miljoenen geinvesteerd hebben in herinrichting en dat in 2032 opnieuw doen. Zichtbaar is dat overigens niet, die geschenken liggen blijkbaar verstopt op het afgesloten terrein. En toezeggingen door Sibelco zijn tot op heden niets waard gebleken. Waarom dan wel in 2032? De provincie had er beter aan gedaan om eieren voor geld te kiezen. Sibelco kan niet schenken, ze was van rechtswege al verplicht tot herinrichting en vanaf 2020 had een begin gemaakt kunnen worden met het realiseren van wat Parkstad nodig heeft: recreatieve watervoorzieningen, toegevoegd aan het beschermde Brussummerheidegebied. Maar onze wijze Provincie toont zich hardleers en hardnekkig, als een vriendenclubje van Sibelco en niet als volksvertegenwoordigers. Het volk wil het niet, maar dat zegt verder niets.

Er wordt met modder gegooid. De zogenaamde ‘omwonenden’ bestaat enkel uit een klein groepje recalcitrante burgers die inhakken op goedwillende bedrijven, zegt VVD-statenlid Dries Lodewijks. De overheid en omwonenden staan lijnrecht tegenover elkaar. De gedeputeerde vindt dat hij de tegenstanders een heel eind tegemoetgekomen is. Maar waarmee dan? Geschenk nummer een. De afgraving van de mijnsteenberg zou het millieutechnisch niet eens gehaald hebben en was ook anderzins een hachelijk en dus risicovolle onderneming. Maar wat betekent eigenlijk behoud? De gemeente mag de berg ’terugkopen’, maar tegen welk bedrag en wat als daar iets uit de toverhoed komt waardoor de situatie plots weer anders komt te liggen? Garanties zijn er ook wat dit betreft niet echt. De openstelling van de zuidplas dan als tweede geschenk. Van rechtswege had dat al jaren geleden gemoeten. Dat is dan ook geen tegemoetkoming, maar opnieuw een sigaar uit eigen doos. Theunissen laveert wel heel gemakkelijk naar zijn conclusie. De essentie komt wederom niet aan bod, ook de logica niet en al helemaal niet enige affiniteit met of begrip voor de welomklede bezwaren van de burgers.

Binnenkort zijn verkiezingen. Blijf niet weg, al lijkt de afstand tussen uw stem en de vertegenwoordiging daarvan in de politiek steeds minder overbrugbaar.

2 gedachten over “De pleuris breekt uit op het Sibelcodossier

  • februari 19, 2019 om 4:36 pm
    Permalink

    Alweer bewijst de politiek er niet vóór de mensen te zijn. Ik dacht in een ver verleden dat de politiek van en vóór de mensen was. Maar keer op keer wordt het tegendeel bewezen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest