Update: Motie verplicht Heerlen tot gang naar Raad van State


De gemeente Heerlen wil niet in beroep tegen de afgravingsvergunning voor Sibelco. Een motie van de SP in de gemeenteraad om het college op te dragen dit wel te doen, haalde het woensdagavond 30-01-19 met het kleinst mogelijke verschil: 19 tegen 18. Daarmee gaat de gemeente, net als de omwonenden en de stichting Behoud Brunssummerheide naar de Raad van State om in beroep te gaan tegen de onlangs afgegeven vergunning om tot 2032 verder te ontgronden. De gemeente Heerlen ging in 2017 akkoord met het beeindigen van de zandwinning uiterlijk in 2025. Dat is ook nu weer de inzet en strekking van het beroep in Den Haag.

Op 29 november 2017 is het plan van transformatie behandeld door de gemeenteraad. De raad heeft niet ingestemd met het plan van transformatie en heeft een motie aangenomen met betrekking tot de toekomst van de Sibelcogroeve. Met deze motie heeft de raad het college opgedragen om in gesprek te gaan met alle betrokkenen om tot een nieuw plan te komen voor de Sibelcogroeve waarbij:

  • de Mijnsteenberg volledig behouden blijft;
  • de ontgrondingsactiviteiten voor de rest van het gebied uiterlijk in 2025 beëindigd
    worden;
  • het gebied zo snel als mogelijk gefaseerd heringericht en opengesteld worden

Hoewel de mijnsteenberg uit de vergunning is gehaald en behouden blijft, adviseerde wethouder Simons van de gemeente Heerlen eerder toch akkoord te gaan met de verlengde vergunning voor Sibelco om nog 13 jaar door te gaan met zandwinning nabij de Brunssummerheide. Die vergunning is afgegeven door de Provincie. De wethouder acht het kansloos om samen met de omwonenden en de stichting Behoud Brunssummerheide in beroep te gaan bij de Raad van State. Ook wil hij de relatie met de Provincie niet frustreren omdat volgens hem sprake is van een win-win situatie, zo staat in de Raadsinformatiebrief van 29 januari:

“De Sibelcogroeve ligt aan de rand van een sterk verstedelijkt gebied. Het gebied kan zich ontwikkelen tot een fraaie overgangszone tussen de stad en de natuur en kan dienen als uitloopgebied voor de sterk verstedelijkte regio. Bereikt is dat dit gebied wordt heringericht en wordt opengesteld voor recreatief gebruik door iedereen. Hiermee wordt iets waardevols toegevoegd aan de gemeente”.

Aan de eerder onderschreven motie wordt niet voldaan. Na het niet instemmen met het plan van transformatie en het aannemen van de motie,
zijn de Provincie, Natuurmonumenten en Sibelco zelf aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw eindplan. Gemeenten Heerlen en Landgraaf en de omwonenden zijn hier een tijd lang niet meer bij betrokken geweest.

Het resultaat laat zich raden: Sibelco kreeg ongehinderd de vergunning. Maar het laatste woord was gisteren aan de Raad en die besliste anders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest