Media nemen loopje met de waarheid

Een mooie luchtopname, gefilmd door de cameraploeg van L1. Boven de Sibelco groeve vertelt de voice-over stem dat er nog zilverzandwinning plaatsvindt tot 2035. Dichter bij huis lezen we in het krantje van de stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek dat verdergaande winning economisch van essentieel belang is voor Nederland.  Het zijn onwaarheden die mensen snel het gevoel geven dat Sibelco al de vergunning op zak heeft om legitiem nog 15 jaar lang door te gaan. Nee dus, vooralsnog is het in 2020 gedaan. 

Zeker als het aan onze stichting ligt. De afgraving van de mijnsteenberg is funest. Het verandert het gebied tussen Heksenberg en Palemig en ook Landgraaf in een groeiend maanlandschap met gigantische kraters die zich vullen met onder meer grondwater dat fungeert als levensader van de Brunssummerheide. De markante mijnsteenberg wordt daarbij eerst vergraven en verderop opnieuw gestort, onderwijl wordt er vele tientallen meters diep zilverzand gewonnen. Jarenlange overlast door fijnstof en lawaaierige afgraving zijn het gevolg. Uiteraard krijgt u een provinciaal klachtennummer om te bellen dat de was zwart aan de lijn hangt. Gezondheidsrisico’s zijn pas te bewijzen als al te laat is.

Er is geen nationaal belang bij de zilverzandwinning door dit Belgische bedrijf. Nederland heeft er geen enkele baat bij. Waar wel mee geschermd wordt is de latere inrichting en openstelling van prachtige wandel- en recreatiegebieden, voor wie in 2035 nog leeft wel te verstaan en zich deze afspraken nog weet te herinneren. Daar is Sibelco niet sterk in, want ook de zo bejubelde openstelling van de zuidwestplas (Pardon, 2 uurtjes per week?) is een farce en wordt als dreigement gebruikt tegen de overheden. Wij geen (nieuwe) vergunning, jullie geen toegang tot de bedrijfsterreinen.

De strijd is volop gaande en wij blijven ons verzetten. Nog ligt er geen vergunning en u kunt ons helpen dit tegen te gaan. 16 september staan we op de straatmarkt in Heksenberg. Wees welkom om de juiste informatie in te winnen.

 

 

Een gedachte over “Media nemen loopje met de waarheid

  • september 27, 2017 om 4:33 pm
    Permalink

    Ik ben het van harte eens met de strekking van dit artikel. De vergunning die Sibelco eist is zeker nog geen voldongen feit. De procedure om een vergunning te krijgen moet zelfs nog worden opgestart. In deze procedure krijgen alle belanghebbenden kans om via zienswijzen, bezwaar en beroep op te komen voor hun belangen en rechten. Onder direct belanghebbenden reken ik alle inwoners van Parkstad en met name de bewoners van de wijken Heksenberg-Pronsebroek, Palemig en Kakert, Dit zijn de wijken die direct aan de Sibelcogroeve grenzen. 2035 als einddatum van een nieuwe vergunning is volstrekt onaanvaardbaar. De bewoners van deze wijken is al in 1988 een prachtig recreatie gebied met zwemstrand beloofd. Eerst zou dat in 2000 worden gerealiseerd, maar door verlenging van de toenmalige vergunning tot 2020 is de herinrichting van de groeve met 20 jaar uitgesteld. Daar komt wat mij betreft geen jaar meer bij. Het plan voor deze herinrichting ligt al sinds 1988 klaar voor uitvoering. Het voorziet in de behoefte naar recreatie en natuurontwikkeling in dit gebied. Dit plan uit 1988 is door Provincie Limburg goedgekeurd en tot op heden niet door een ander plan vervangen. Daarmee is dit plan tot op heden het meest actuele goedgekeurde einplan voor de Sibelco groeve. Voor meer informatie over dit plan kunt u terecht op de website van BuurSibelco via http://www.buursibelco.123website.nl

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest