Ontwerpbesluit klaar voor aanwijzing gemeentelijk monument

Een nieuwe mijlpaal in het behoud van de mijnsteenberg is vandaag bereikt. De gemeente Heerlen heeft 15 april 2020 het ontwerpbesluit voor de aanwijzing van de mijnsteenberg van de ONIV als gemeentelijk (landschaps)monument verstuurd naar alle belanghebbenden.

Daarmee komt de definitieve bescherming van de mijnsteenberg een belangrijke stap dichterbij. Hoewel de berg al niet meer afgegraven mag worden voor de zilverzandwinning door Sibelco, is daarmee de toekomst in zekere zin nog ongewis. Sibelco kan ook nog bezwaar maken tegen de aanwijzing als monument omdat daarmee de berg ongemoeid moet blijven en de eigenaar voor iedere aanpassing vergunningplichtig is. Het zou Sibelco sieren het toekomstige monument over te dragen aan de gemeente die daar dan ook zorg voor kan dragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest