ANBI

ANBI_FC_schaduwWij zijn een erkende ANBI instelling. Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer is 850710236. U kunt hier ons uittreksel handelsregister (kvK nummer 53018591) inzien en het notariële afschrift oprichtingsakte waarin een duidelijke beschrijving van de doelstelling van onze instelling staat benoemd.

Onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor het werk dat zij doen.