Over ons

Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van het leven voor kansarme inwoners van Nepal. Kinderen, volwassenen, mensen met een (te) grote afstand tot medische en onderwijsvoorzieningen. Met de metafoor van helpende handen leggen we de nadruk op een concrete aanpak van samen-werken met lokale gemeenschappen. Co-creatie noemen we dat om onze doelstellingen van verzelfstandiging met betrekking tot gezondheid en onderwijs en daarmee rechtvaardigheid, gelijkheid en welvaart te bevorderen.

Het ontbreekt bij gezondheidszorg en educatie ook aan onontbeerlijke basisvoorzieningen. Variërend van schoolgebouwen, medische posten, sanitaire voorzieningen tot en met de middelen, variërend van bedden tot borden in schoolklassen. HCH zet zich ook in deze basisvoorzieningen te realiseren. We doen dat door subsidieaanvragen in Nederland waarbij wij het projectmanagement doen voor het realiseren van bijvoorbeeld een ziekenhuis, school, tandartspraktijk, kraamkliniek tot voorzieningen voor ouderenzorg. Deze infrastructurele voorzieningen zijn vaak een bron van grote zorg, ook bij ontwikkelingssamenwerking. Vaak lopen de kosten uit de hand, wordt het doel niet bereikt of is onvoldoende rekening gehouden met talloze factoren die het succes negatief beïnvloeden, zoals de verzelfstandiging na afloop van het project. In samenwerking met het Bureau Internationale Samenwerking toetsen we onze projecten op belangrijke criteria van haalbaarheid en duurzaamheid.

Waarom gezondheidszorg?

Gezondheid in Nepal is slecht in vergelijking tot de internationale standaarden, vooral in landelijke gebieden, maar een aantal verbeteringen worden doorgevoerd. Prevalentie van ziekten is hoger dan in andere Zuid-Aziatische landen. Veelvoorkomende ziekten zijn diarree, gastro-intestinale stoornissen, darmparasieten, lepra en tuberculose. Gezondheidszorgvoorzieningen, goede voeding en persoonlijke hygiëne zijn niet vanzelfsprekend.  Verstrekking van gezondheidszorg is beperkt doordat de overheid geen financiële mogelijkheden heeft of omdat de infrastructuur niet voorhanden is om door te dringen in de afgelegen, onherbergzame gebieden.

De meeste ziekenhuizen bevinden zich in stedelijke gebieden, en voor het platteland zijn voor gezondheidszorg niet voldoende financiële middelen, geschoolde medewerkers, en medicijnen.
HCH probeert enkele afgelegen gemeenschappen te voorzien van kleinschalige integrale gezondheids-en onderwijsposten. Met elementaire basisvoorzieningen, het geven van voorlichtingsprogramma’s over sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs en milieu. We financieren de bouw van een ziekenhuis, maar denken eerst na over de condities waarmee het ziekenhuis zelfstandig door de lokale bevolking geëxploiteerd kan worden. Over de inrichting van een ziekenfonds waardoor het betaalbaar is voor iedereen. Door na te denken wat te doen met de allerarmsten die alleen met rijst of aardappelen kunnen betalen.

We leiden lokale bewoners op die over talenten beschikken om als verzorgende in zo’n ziekenhuis aan de slag te kunnen, of als bewaker, als kok of schoonmaker. Dat is onze aanpak.

Waarom onderwijs?

Himalayan Care Hands werkt met ICT om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Waar geen scholen zijn, worden geschikte laptops ingezet om kennis te distribueren op een educatieve innovatieve wijze.

Zo werken we onder andere samen met de wereldwijd opererende ‘One Laptop Per Child’ organisatie, bedoeld om ieder kind het recht te geven op onderwijs met een robuuste, low-cost, low-power laptop. Daartoe is een robuuste en energiezuinige laptop ontworpen die bestand is tegen de soms extreme condities in afgelegen gebieden. Met deze zogeheten XO laptops kunnen kinderen aan de slag met hun eigen onderwijs en leren, delen, en samen creëren. Als ieder kind een laptop heeft, hebben ze de sleutel in handen voor ontwikkeling en participatie in de samenleving. Grenzen worden doorbroken als ze kunnen leren werken met anderen over de hele wereld, met inhoud van hoge kwaliteit, moderne materialen waardoor ze hun passies tot uitdrukking kunnen brengen bezig en hun expertise kunnen ontwikkelen. Kinderen hebben passie en vermogens, alleen veelal niet de gelegenheid en de middelen.

Verder proberen we ook docenten te ondersteunen met moderne onderwijsmethoden en het herkennen van sociaal-emotionele problematieken bij kinderen.

Officiële documentatie:

pdfOfficiële afschrift oprichtingsakte.

Ons uittreksel handelsregister.