Veel nuttig werk in Aalapot

himalayan care hands

Vrijwilligers Trudy Roek en Marjo Habets zijn eind 2023 enkele weken actief geweest op de medische hulppost in Aalapot die al jaren wordt ondersteund door onz stichting. Hier is hun uitgebreide verslag:

“Wij werden door het gehele team warm en hartelijk verwelkomd, voor ons een weerzien alsof wij thuis kwamen!

Wij stonden verbaasd over de verbeteringen die er zijn uitgevoerd, wat ons direct opviel was het nieuwe gebouwtje in de tuin! Speciaal voor de moeder en kind zorg en vaccinaties.

Alles ziet er Nepalees schoon en opgeruimd uit, men was nog druk bezig met onze kamers, nieuwe dekens en lakens spullen voor de keuken echt geweldig!!

Het team van 9 professionals waaronder 3 junior paramedicus en 1 senior (Jagat) , 3 nurses waarvan één gespecialiseerd is in geboortes en 1 laborante allen hebben hun eigen aandachtsveld. Daarnaast 2 ondersteuners voor de huishouding enz… en een soort van conciërge en één van de huishoudelijke ondersteuners ook opgeleid om de eerste zorg voor de net geboren baby’s te geven.

Naast Jagat spreken er 3 andere ook behoorlijk engels!

Jagat is zeer trots op zijn team en de vooruitgang die er is gedaan ook wij zijn trots maar ook verbaasd over zo’n grote zichtbare vooruitgang.

Wat ons opvalt is dat het een gezellig team is wat overdag prima samenwerkt, ze vullen elkaar aan en zijn multi-inzetbaar ook al hebben zij hun eigen specialiteit.

De 3 dames voor geboortecentrum werken in shifts waardoor er 24/7 beschikbaarheid is.

De ruimte voor voorbereidingen voor geboorte is keurig georganiseerd, er is zelfs een mobiel echo apparaat.

Het aparte gebouw voor controle zwangerschappen, vaccinaties, voedingsadvies, family planning staat er maar is nog in ontwikkeling qua inrichting enz… De vaccinaties worden al in het nieuwe gebouw uitgevoerd.

Tijdens ons verblijf was er een bevalling van een tweeling waarbij de vrouw verplicht op de bevalling bank/stoel moest bevallen, het is een vooroorlogs apparaat wat absoluut niet vrouwvriendelijk is. Met zijn allen zijn wij van mening dat deze aan vervanging toe is. Daar gaan wij ons dan ook voor inzetten.

Er wordt veel gebruikgemaakt van het laboratorium, al moeten patiënten hiervoor een kleine vergoeding voor de materialen betalen. Het laboratorium is uitgebreid met nieuwe apparaten waardoor er meer onderzoeksmogelijkheden zijn.

De behandelkamer waar tanden worden getrokken, traumaś worden onderzocht, wonden worden behandeld enz… wordt intensief gebruikt. Tijdens het meelopen viel ons op dat men voortdurend naar materialen zoekt, dat er niks klaar ligt voor een ingreep. Alles ligt ook doorelkaar in de kast en op de karretjes.

Zij vroegen advies aan ons en wij hebben natuurlijk onze ideeën met hen gedeeld. Tot onze grote verbazing waren zij op een dag de behandelkamer opnieuw aan het richten en de kast te ordenen, alle oude (ooit gekregen) materialen eruit en de nieuwe erin.

Vanuit Nederland hebben wij materialen meegenomen o.a. voor wondbehandeling, deze zijn voor hen onbekend en zij weten niet hoe hiermee te werken. Op verzoek van Jagat is er een korte instructie les gegeven, ook is er een werkinstructie gemaakt met een stroomdiagram.

Hopelijk kunnen zij hier mee uit de voeten.

Door deze acties werden zij zich opeens bewust dat dit ook nodig was voor de geboortekamer, deze werd dan ook direct aangepakt.

Het team moet veel tijd besteden aan administratie als voorbeeld; als een baby voor vaccinatie komt moeten er in 4 boeken geregistreerd worden.

Maandelijks moeten de aantallen en nog meer informatie op een lijst genoteerd worden, dit wordt dan digitaal ingevuld en verstuurd. Zo ook van de spreekuren, behandelkamer, bevallingen, family planning, farmacy en laboratorium.

Dit is van groot belang want op basis van deze aantallen krijgen zij de vergoedingen(salarissen), medicijnen en andere materialen.

Eén van de PM is eindverantwoordelijke voor deze administratie en samen met Jagat voor de gehele organisatie van de HC.

Alle verbeteringen zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente en community, met name het nieuwe hoofd daarvan een soort burgemeester.

Vanuit de overheid is er een programma voor Health Workers. In Alapot worden de 15 enthousiaste toegewijde vrouwen periodiek door het team bijgeschoold over nieuwe ontwikkelingen, ook kunnen zij hun ervaringen met elkaar delen. Health workers wonen zelf in de regio, zij organiseren bijeenkomsten over familieplanning, moeder en kindzorg, info over het geboortecentrum, voeding en hygiëne en huiselijk geweld ook kunnen zij de vrouwen thuis bezoeken. Zij krijgen een kleine vergoeding van de overheid.

Er leven nog meer ideeën over uitbreiding van diensten, deze zijn door Jagat met ons besproken.

Een apart gebouw als geboortecentrum met ruimtes voor bevallingen, ook als er 2 tegelijk zijn en een wachtruimte voor de familie(s). Daardoor komt er ruimte vrij in het HC waar dan de mogelijkheid is voor een röntgenafdeling. Dat is ook uitbreiding van de diensten waardoor de lokale mensen niet meer naar de stad hoeven te reizen, waardoor veel lokale mensen niet de mogelijkheid hebben ivm de kosten van vervoer en de kosten in het ziekenhuis.

De eerste uitbreiding zou kunnen zijn om te starten met echo diagnostiek. Waarvoor een apparaat en deskundigheid nodig is, is niet een aparte ruimte.

Voor specialistische zorg van een GP arts moet men naar Kathmandu reizen, ook dit kunnen de meeste patiënten niet. Daarom zou het goed zijn om 2x per maand door een GP een spreekuur te organiseren in het HC. Ook hiervoor is een budget nodig.

De aanlevering van de (gratis) medicijnen blijft een groot probleem waardoor niet de juiste medicatie kan worden gebruikt. De lokale mensen moeten dan naar een privé apotheek reizen en daar de medicatie kopen. Wat vaak niet wordt gedaan. Daarom is het plan om een extra voorraad medicatie aan te schaffen weer opgepakt en hopelijk zal dit nu wel gaan lukken.

Deze uitbreidingen worden door Jagat met de lokale overheid (burgemeester en community uitgebreid besproken maar alles op zijn tijd. Als de lokale overheid akkoord is om dit te ontwikkelen verwachten wij dat er een beroep gedaan zal worden op HCH.

Wij onderschrijven de ontwikkelingen, ons advies is niet alles tegelijk en niet te groot aan te pakken.

Wij kijken dankbaar terug op fijne en intensieve ontmoetingen met de gehele staf en de lokale bevolking. “